AKLAN gör din vardag enkel

TeknikSupport

 

BEREDNING  ROBOTTEKNIK

Beredning av processer och produktionstekniker

 • Processupplägg
 • Metodval
 • Produktionsteknik
 • Underhåll

Från simulering till drifttagning

 • Beredning
 • Simulering
 • Programmering
 • Optimering
 • Utbildning 
PROJEKTARBETE  

Från sälj till garanti

 • Planering
 • Genomförande
 • Ändringshantering
 • Uppföljning
 • Merförsäljning