AKLAN gör din vardag enkel

PersonalSupport

   
ARBETSRÄTT & ORGANISATIONSUTVECKLING LÖNER & FÖRMÅNER

Arbetsrätten innebär både rättigheter,
skyldigheter och ansvar för arbetsgivare
och arbetstagare.

 • Anställningsavtal
 • Arbetstider
 • MBL & förhandlingar
 • Organisationsutveckling 
 • Uppsägningar och avveckling 

Ett effektivt belöningssystem kopplat till
företagets affärsplan är ett viktigt konkurrens-
verktyg.

 • Befattningsbeskriving
 • Belöningar och förmåner 
 • Lönekartläggning
 • Lönerevisioner 

ARBETSMILJÖ & HÄLSA KOMPETENSUTVECKLING

En trygg och säker arbetsmiljö ska vara en
självklarhet på alla företag.

 • SAM - Systematiskt ArbetsMiljöarbete
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Konflikt- och krishantering

 

Ständigt utvecklingsarbete är en förutsättning
för ett lönsamt företag och då behövs
kompetenta medarbetare.

 • Utvecklingssamtal
 • Kompetensanalys
 • Coaching och mentorskap
REKRYTERING  

Rätt medarbetare på rätt befattning i organisationen är en framgångsfaktor till ett lönsamt företag

 • Nuläges & behovsanalys
 • Annonsering
 • Urval & intervjuer & tester